Grotere marges versterken concurrentiekracht metaalrecyclers

Meer dan ooit staan metaalrecyclers voor een serie aan uitdagingen. Het complexe logistieke recyclingproces, snel veranderende prijzen fluctuaties op de internationale staalmarkt noodzaken bedrijven snel en flexibel op nieuwe situaties te reageren. Bovendien hebben metaalrecyclers te maken met de economische tegenwind van dit moment.  

De innovatieve koplopers in de metaalrecycling zien de mogelijkheden die deze nieuwe omstandigheden hen bieden. Tot 2025 groeit de wereldwijde staalmarkt jaarlijks met 7,8%.

Antwoord op de uitdagingen
Efficiënter werken door de operationele processen van alle locaties te stroomlijnen met één geïntegreerd systeem. Hiermee hebben metaalbedrijven een antwoord op de uitdagingen waarvoor ze staan terwijl ze tegelijkertijd kunnen profiteren van de verwachte groei op de wereldmarkt. De AMCS Recycling Software digitaliseert en automatiseert organisatiebreed alle operationele en administratieve processen. 

Lees meer in de AMCS whitepaper voor Metal Recycling. Download deze nu.

Vul het formulier in voor het downloaden van de whitepaper